FAQs Complain Problems

दैनिक ज्यालादारी तथा करार कर्मचारीहरुको निरन्तरता/म्याद थप नभए सम्म हाजिर नगराउने सम्बन्धि सूचना !

आर्थिक वर्ष: