FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७८ ७९-८० 09/21/2022 - 14:27 PDF icon सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७८.pdf
गाउँपालिका न्यायीक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९ ७९-८० 09/20/2022 - 11:32 PDF icon न्यायीक समिति ऐन २०७९.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन नियमावली २०७९ ७९-८० 09/20/2022 - 11:28 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावनली २०७९.pdf
कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन एवं समायोजन ऐन २०७८ ७९-८० 09/20/2022 - 11:25 PDF icon कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन २०७८.pdf
एक घर एक ग्याँस सिलिन्डर र ग्याँस चुल्हो वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 09/20/2022 - 11:22 PDF icon ग्याँस चुल्हो तथा सिलिन्डर वितरण सम्बन्धी कार्यविधि-२०७८.pdf
करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन स्तर मूल्याङ्कन तथा नयाँ अवधिको लागि करार सम्झौता मापदण्द , २०७८ ७९-८० 09/20/2022 - 11:09 PDF icon Notice.pdf
सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन करार निर्देशिका २०७९ ७९-८० 09/20/2022 - 11:02 PDF icon Karya_Sampadan_Karar.pdf
करारमा प्राविधिक तथा अप्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 09/13/2022 - 16:55 PDF icon स्थानीय राजपत्र.pdf
आर्थिक विधेयक २०७९ ७९-८० 08/29/2022 - 17:06 PDF icon DocScanner 17 Aug 2022 17-53 (1).pdf
अनुदान मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ ०७८/०७९ 07/13/2022 - 15:46 PDF icon Mal_Bitaran_Nirdesika.pdf

Pages