FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने) विधेयक, २०७७ ७९-८० 02/08/2023 - 12:32 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने ) विधेयक, २०७७.pdf
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिको लागि पुन:एकीकरण कार्यक्रम (संचालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९ ७९-८० 01/17/2023 - 17:20 PDF icon वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको लागि पुनःएकीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा ।.pdf
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७७ ७९-८० 11/14/2022 - 13:20 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७७.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्त्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७ ७९-८० 11/02/2022 - 13:02 PDF icon अपाङ्गता-भएका-व्यक्तिको-अधिकार-सम्बन्धी-नियमावली-२०७७.pdf
प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७९-८० 10/28/2022 - 20:45 PDF icon 16120879926975_प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
अपङ्गता भएको व्यक्त्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ ७९-८० 10/28/2022 - 20:43 PDF icon अपाङ्गता-भएका-व्यक्तिको-अधिकार-सम्बन्धी-एेन-२०७४.pdf
विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका, २०७५ ७९-८० 10/28/2022 - 20:40 PDF icon Bipanna Nagarik Aushadi Upachar Nirdesioka, 2075-new.pdf
सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७८ ७९-८० 09/21/2022 - 14:27 PDF icon सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७८.pdf
गाउँपालिका न्यायीक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९ ७९-८० 09/20/2022 - 11:32 PDF icon न्यायीक समिति ऐन २०७९.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन नियमावली २०७९ ७९-८० 09/20/2022 - 11:28 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावनली २०७९.pdf

Pages