FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७९ ८०/८१ 10/10/2023 - 16:19 PDF icon स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७९.pdf
सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका मेलमिलाप सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ८०/८१ 07/26/2023 - 13:34 PDF icon सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
गाउँ सभा/नगर सभा/जिल्ला सभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ७९-८० 07/17/2023 - 12:47 PDF icon गाउँ सभा_नगर सभा_जिल्ला सभाको कार्य सञ्_चालन सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका ऐन.pdf
सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका शैक्षिक पुरस्कार तथा सम्मान मापदण्ड, २०८० ७९-८० 05/22/2023 - 16:24 PDF icon शैक्षिक पुरस्कार तथा सम्मान मापदण्ड -२०८०.pdf
सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन कार्यविधि-२०७९ ७९-८० 01/26/2023 - 14:17 PDF icon स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन कार्यविधि 2nd.pdf
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिको लागि पुन:एकीकरण कार्यक्रम (संचालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९ ७९-८० 01/17/2023 - 17:20 PDF icon वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको लागि पुनःएकीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा ।.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्त्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७ ७९-८० 11/02/2022 - 13:02 PDF icon अपाङ्गता-भएका-व्यक्तिको-अधिकार-सम्बन्धी-नियमावली-२०७७.pdf
अपङ्गता भएको व्यक्त्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ ७९-८० 10/28/2022 - 20:43 PDF icon अपाङ्गता-भएका-व्यक्तिको-अधिकार-सम्बन्धी-एेन-२०७४.pdf
विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका, २०७५ ७९-८० 10/28/2022 - 20:40 PDF icon Bipanna Nagarik Aushadi Upachar Nirdesioka, 2075-new.pdf
गाउँपालिका न्यायीक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७९ ७९-८० 09/20/2022 - 11:32 PDF icon न्यायीक समिति ऐन २०७९.pdf

Pages